CS

CHAPTER 21. THE PROPHETS
CHAPTER 21.
THE PROPHETS

قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلۡتَ هَٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ٦٢
62.
They said “Did you, you did this with our gods? O Abraham!”